Психолог школи:

Матіїшин Галина Петрівна

Гармонійний розвиток дитини це – не лише інтелектуальний розвиток, але й розвиток фізичний, емоційний, особистісний.

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ:

ВАКАНЦІЯ

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів загальноосвітнього закладу  та попереджувального впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

Суть роботи психолога в школі полягає у пошуку оптимального способу взаємодії дитини, її родини, всіх учасників педагогічного процесу. Його призначення – допомогти дитині адаптуватися до вимог і правил школи, а педагогам у створенні умов для успішного навчання і розвитку дитини, свого певного комфортного внутрішнього середовища. 
 Проблема, над якою працює психолог школи: «Виховання всебічно гармонійно розвинутої особистості шляхом соціально-психологічного супроводу за допомогою інноваційних форм психологічного впливу».    
Основними завданнями для психолога навчального закладу є:
 •  вивчення психологічної готовності дитини з вадами слуху до навчання у школі;
 • визначення рівня інтелектуального розвитку дитини з вадами слуху і зони найближчого розвитку її психіки;
 • виявлення рівня шкільної адаптації/дезадаптації учнів підготовчих класів, з метою своєчасної профілактики та ефективного вирішення проблем, що виникають у цих учнів в навчанні, спілкуванні та психоемоційному стані;
 • вивчення рівня адаптації /дезадаптації учнів з вадами слуху 5 класу;
 • діагностування інтелектуального розвитку, мотивації учбової діяльності, ступінь сформованості учбових умінь та навичок (для учнів всієї початкової школи);
 • контроль за динамікою розвитку дітей, які мають уповільнений темп інтелектуального розвитку;
 • формування пізнавальних інтересів і розвиток пізнавальних можливостей учнів з вадами слуху;
 • створення умов для забезпечення ефективної соціалізації учнів з вадами слуху;
 • виявлення дітей „групи ризику” за різними показниками (інтелектуальний рівень, поведінка, відхилення в психоемоційній сфері) на основі психодіагностичного обстеження, спостереження, довідкових бесід з педагогами, які працюють з цими дітьми, та проведенні необхідних заходів з ними, в тому числі корекційно-розвиваючих програм;
 • допомога підліткам у кризових ситуаціях;
 •  виявлення дітей, що мають схильність до правопорушень;
 • розвиток соціальної компетентності та особистої зрілості підлітків;
 • профорієнтаційна робота з учнями 10-12 класів.
 • організація координації дій вчителів, вихователів і батьків по корекції виявлених порушень і відхилень у психічному й особистісному розвитку учнів з вадами слуху.
Соціальний педагог здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми; бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді; допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків; проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах); є посередником між школою, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.
Функції соціального педагога:
 • Прогностична: прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації.
 • Консультативна: рекомендації учням, батькам, вчителям, молодіжним об’єднанням з питань розв’язання конфліктів та проблемних ситуацій.
 • Захисна: захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних інстанціях
 • Профілактична: запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда ЗСЖ.
 • Соціально-перетворювальна: соціально-педагогічний захист соціально незахищених категорій дітей, сприяння професійному самовизначенню.
 • Організаційна: координація взаємодії всіх суб’єктів виховання, сприяння участі дітей у науковій, технічній, художній творчості.