Проблемне питання: Створення умов для самореалізації кожного школяра у всіх видах діяльності, які сприяють духовному та інтелектуальному зросту учнів.

Проблемне питання: Шляхи підвищення усного і писемного мовлення учнів на уроках суспільно-гуманітарних предметів.

Проблемне питання: Диференціація розвитку пізнавальної активності учнів на уроках природничо-математичного циклу як запорука творчого розвитку особистості.

Проблемне питання: Підвищення ефективності освітньо-корекційної роботи шляхом запровадження новітніх технологій та компетентнісного підходу у навчанні та вихованні дітей з порушенням слуху.

Проблемне питання: Системний підхід до організації виховного процесу через впровадження ефективних педагогіічних технологій.

План роботи методичного об'єднання класних
керівників
та класоводів на 2018-2019 н.р.

Проблемне питання: Максимальний розвиток кожної дитини, збереження іі неповторності, розкриття іі потенціальних талантів, умінь та навичок, створення умов для вдосконалення. Голова МО: Смижук Леся Василівна

Методичне об’єднання – важлива форма підвищення фахової майстерності вчителя
Тенденції розвитку освіти в Україні зумовили необхідність упровадження інноваційних процесів в освітній системі, за­міну старих шаблонних освітніх моделей новими, нестандартними, творчими, прогресивними і вод­ночас дієвими та адаптованими до сьогодення.
Галина Перегуда
Вчитель математики
"Навчально-методична робота - це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, а в кінцевому рахунку - на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи в школі."
Світлана Микитин
заступник директора з НР