Корекційна робота спрямована на компенсацію порушень психофізичного розвитку дітей, створення передумов для успішного засвоєння навчальних програм, всебічного розвитку учнів. Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси

 

  • Розвиток слухового сприймання та формування вимови;
  • Розвиток мовлення;
  • Ритміка;
  • Лікувальна фізкультура;
  • Українська жестова мова

Завдання корекційної роботи

Головне завдання закладу – це корекційно-відновлювальна робота, яка  спрямована на розвиток слухового сприймання та формування  вимови на основі залишкового слуху учнів  та адаптацію їх в соціумі.

Індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання та формування вимови проводять вчителі-дефектологи, сурдопедагоги.    В  школі функціонують чотири кабінети для проведення індивідуальних занять та слуховий кабінет для проведення фронтальних занять.
Три кабінети оснащені комп’ютерною технікою з програмою «Видима мова» та “Живий звук”, які допомагають педагогам ефективно працювати над розвитком слухового сприймання та формуванням вимови учнів.
Вчителі індивідуальної роботи старанно та плідно вирішують проблеми з формування та вдосконалення мовленнєвих вмінь та навичок учнів, а також всебічного розвитку особистості учнів. Правильно та сумісно організований освітній процес сприяє удосконаленню роботи з розвитку слухового сприймання , мовленнєвих навичок та інтелекту учнів. Корекційна робота планується та здійснюється спільно з вчителем класу, вихователем та вчителем індивідуальної роботи. Також беруть участь в спільному плануванні психолог, лікар та вчителі предметники.  Матеріал, який дає вчитель під час уроків, закріплюється сурдопедагогом на індивідуальному занятті після уроків , а також вихователем під час самопідготовки. Труднощі, які виникають, або особливості учня, які необхідно врахувати, фіксуються в зошиті взаємозв’язку з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Таким чином зв’язок між педагогами є безперервним.

 

Корекція вади слуху, а також формування виразної, розбірливої  і  природної мови школярів з порушенням  слуху є завданням кожного педагога закладу під час проведення уроків і позакласних занять.