Діяльність бібліотеки

 Завдання бібліотеки  навчити читати і аналізувати книгу,  орієнтуватися у великому потоці інформації, швидко знаходити і виділяти головне, задовольняти інформаційні потреби суспільства.

  Мета шкільної бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна  реалізація цієї мети можлива лише за умови грамотного планування всієї діяльності бібліотеки.

  

Бібліотека у школі

   Бібліотека у школі — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом.     Планування роботи шкільної бібліотеки є складовою частиною планування школи. При складанні плану доцільно враховувати Закони України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу».

 

Напрямки діяльності бібліотеки

  • Робота з учнями.
  • Уроки культури читання.
  • Бібліографічні огляди.
  • Інформаційні ті інші огляди літератури.
  • Предметні тижні.
  • Підтримка загальношкільних заходів.

Робота бібліотеки

Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2017-2018 навчальний рік

Emma Louise

Interior Designer

john frieda

Co Founder

allen greene

Architect

david louis

Interior Designer